top of page

LivingWater

Amerikansk ginseng för psykisk hälsa: amerikansk ginseng och humör, ångest och depression


HPA-axeln (hypotalamus-hypofys-binjureaxeln) är en viktig neuroendokrin axel i kroppen som reglerar stressresponsen och fysiologisk balans. När vi står inför stress eller fara aktiveras HPA-axeln, vilket leder till att hypofysen frisätter adrenokortikotropa hormoner som reglerar kroppens reaktioner och påverkar vår matsmältning, immunsystem, emotionella beteende och energilagring(Lee & Rhee,2017, s.590). Människor som bor på höga breddgrader står inför unika miljöutmaningar. Ur traditionell kinesisk medicin, tror man att vind, kyla, torrhet, fukt, värme och andra förhållanden i den yttre miljön kommer att utgöra hälsoutmaningar för vissa människor. Detta beror på svag kroppsreglering, brist på energi i kroppen och stress i livet, vilket ytterligare påverkar HPA-axeln i varierande grad.


I områden med hög latitud kan de specifika säsongsmässiga förändringarna påverka HPA-axelns funktion. Till exempel kan brist på ljus under vintern leda till nedstämdhet, minskad energi och stresshantering. Denna typ av säsongsbunden stämningsstörning kallas SAD (Seasonal Affective Disorder) och är vanligt förekommande i områden med hög latitud. Dessutom kan människor utsättas för större stresspåverkan på grund av genetiska predispositioner, sjukdomar, åldrande och miljöfaktorer och liknande. Dessa faktorer kan leda till överaktivering av HPA-axeln eller stressresponsen, vilket i sin tur kan resultera i ångest och depression.


Forskningsresultat visar att ginsenosider kan påverka aktiveringen av HPA-axeln, reglera stressresponsen och förbättra kognitiv förmåga genom att förbättra plasticiteten hos hjärnans nervsynapser. Dessa resultat öppnar upp en ny riktning för att undersöka regleringen av HPA-axelfunktionen och erbjuder ett alternativ till antidepressiva läkemedel(Lee & Rhee,2017; Naoi et al,2020).


Dessutom, i en annan betydelsefull rapport (2006), förklarades det ingående att ginsengs kraftfulla egenskaper kommer från ginsenosider, vilket främjar produktion och frisättning av kväveoxid i kroppen. Kväveoxid är en viktig biologisk signalsubstans som spelar en mångfald av viktiga fysiologiska reglerande roller i människokroppen, såsom påverkan på blodkärlsfunktion, stärkande av immunförsvaret och fungerande som en signalsubstans för nerv- och cellkommunikation. Denna rapport kan sägas ha avslöjat gåtan kring ginseng som har varit olöst i tusentals år.


Forskningsresultat tyder på att depression, långvarig utmattning och ångest är resultatet av obalans i hjärnans biokemi och signalöverföringsfunktioner. Om det finns säkra och effektiva metoder att reglera HPA-axelns funktion, har människor möjlighet att förbättra hjärnans biokemiska nivåer, öka motståndskraften mot livsstress och sedan ytterligare förbättra livskvaliteten genom rimlig kost, psykoterapi, motion, KBT och andra metoder.Referenser:

  • HPA-axis https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis

  • Lee S, Rhee DK. Effects of ginseng on stress-related depression, anxiety, and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. J Ginseng Res. 2017 Oct;41(4):589-594. doi: 10.1016/j.jgr.2017.01.010. Epub 2017 Jan 24. PMID: 29021708; PMCID: PMC5628357.

  • Leung K-W., Cheng Y-K., Mak N-K., Chan Kelvin K.C., Fan D. T.P., Wong R. N.S.,(2006). Signaling pathway of ginsenoside-Rg1 leading to nitric oxide production in endothelial cells. Ss. Federation of European Biochemical Societies.

  • Nitric Oxide https://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_oxide

  • Naoi, M., Maruyama, W., Nagai, M.S. (2020). Ginseng and Ginsenosides in Depression. In: Riederer, P., Laux, G., Nagatsu, T., Le, W., Riederer, C. (eds) NeuroPsychopharmacotherapy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56015-1_92-1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wqtnVNXZn-pj6WjKbNrUJcfORd2-AgbU
Comentarios


Kungen av örter - en berättelse av ginseng

Cactus_Yunin_edited.png

Recent Posts

bottom of page