top of page

LivingWater

En familjehistoria om att börja använda ginseng


Under perioden 2022/23 började mitt barn (15 år) ta SSRI-läkemedel som en behandling för selektiv mutism (en svår talångest). Efter att ha börjat med medicineringen upplevde barnet många obehagliga biverkningar, såsom att behöva sova i över tio timmar, vända på dygnet, förlora känslan av tid, förlora aptiten och uppleva smakförändringar. Efter en tid med att ta läkemedlet började också andra biverkningar dyka upp. Samtidigt som BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) föreslog att öka dosen, hamnade barnet nästan i ett tillstånd av medvetslöshet och när hen vaknade upp var ögonen tomma och hen kunde inte vara helt vaken. Därför bestämde vi oss efter att ha tagit medicinen i fyra månader att avsluta behandlingen. Även om barnets läkare ansåg att det hade skett vissa små förbättringar, hade läkemedlet inte uppnått de förväntade resultaten. Med tanke på att det inte hade tillräcklig effekt och samtidigt hade många biverkningar, beslutade vi, efter diskussioner med barnet, att sluta med medicineringen. Under hela processen höll vi tät kontakt med BUPs vårdpersonalen.


Samma tid som mitt barn började ta SSRI-läkemedel, började jag själv ta amerikansk ginseng på grund av vintertrötthet, symtom från klimakteriet och sömnproblem. Jag märkte tydligt att amerikansk ginseng förbättrade min energinivå, vilket fick mig att börja läsa vetenskapliga och traditionella kinesiska källor om ginseng. Det var då jag fick insikt om mekanismerna bakom hur ginseng kan behandla ångest, depression, sömnproblem och långvarig trötthet. Ginseng är en av de traditionella kinesiska örterna med lägst toxicitet och färre biverkningar, vilket har gett den smeknamnet "kungen av örter". Genom att lära mig om fall där ungdomar hade uppnått goda resultat i behandlingen av trötthet/depression med amerikansk ginseng och därmed kunnat sluta med SSRI-läkemedel som de tagit under en lång tid, delade jag vetenskapliga rapporter om ginseng med mitt barn och diskuterade möjligheten att använda ginseng som ett hjälpmedel vid nedtrappning. Hen samtyckte till att använda ginseng vid utsättningssymptom. Som en förälder kunde jag acceptera att mitt barn skulle ha en livslång tendens till autismspektrumtillstånd, men jag kunde inte acceptera att hen blev beroende av medicinering på det sättet. Dessutom hade jag tillräckligt med förtroende, baserat på andras och min egen erfarenhet samt vetenskapliga rapporter, för att förstå att ginseng kunde förbättra energinivån hos människor, särskilt hos dem som lever i kalla klimatländer. Således främja deras fysiska och mentala prestationer.


Vi konsulterade både västerländsk och traditionell kinesisk medicin samtidigt. Barnet började minska dosen av SSRI-läkemedel och använde samtidigt ginseng som hjälpmedel. Under de första två dagarna efter att ha minskat dosen upplevde barnet obehagliga symtomer. Det var smärtsamt att börja trappa ned SSRI-läkemedlet, men vi följde BUP-personalens råd och minskade dosen av Sertralin från 150 mg. Vi minskade gradvis dosen under fem veckor till 100 mg och sedan minskade vi med 25 mg varannan vecka tills vi helt slutade. Det tog totalt 10 veckor från 100 mg till 0 mg. Jag följde rekommendationen från en traditionell kinesisk läkare om ginsengdosering och ökade långsamt mängden. Processen gick smidigt och vi undvek vanliga abstinenssymptom.


Under tiden som vi har använt ginseng har vårt barn, som tidigare hade svårt att äta olika mat, börjat be mig köpa nya färdiga maträtter. Hen åt en hel tallrik med blandade sorters sushi med rå fisk, kokt bläkfisk och räckor, inklusive saker som tidigare inte var tänkbara för många barn med AST (autismspektrumtillstånd), men hen provade allt och började till och med äta mat och sallader med olika såser. Jag började gradvis se det 11-åriga barnet i hans ansikte igen, det avslappnade och glada barnet. Efter att ha blivit sjuknad vid 12 års ålder och sedan blivit en "hemmasittare" fram till att hen började om på högstadiet, mötte jag bara en spänd och blyg tonåring. Därför var jag väldigt glad att träffa det glada 11-åriga barnet igen. Så vilken inverkan har ginseng egentligen på vårt smaksinne och hjärna? Frågor som denna kommer att besvaras i framtida artiklar med vetenskapliga rapporter om ginseng och HPA-axeln.


Jag delar den här upplevelsen eftersom det är anledningen till att jag började sprida kunskapen om ginseng. Jag kan inte förmedla den skräck och ångest jag har känt under dessa sex månader till er. Det är något som alla föräldrar vill undvika och genom reportage och sacial medias support group har jag också förstått att många människor fortfarande lider av biverkningarna av SSRI-läkemedel, vilket får vår livskvalitet att sjunka till botten. Därför hoppas jag innerligt att hjälpa utmattade vuxna och barn att befria sig från olämplig medicinering och återställa vår energinivå med hjälp av säkra naturliga örter.


Sammanfattningsvis, ge inte upp och sluta inte söka svar. Eftersom vi fortfarande lär oss om kroppens och sinnet mekanismer. Det finns mycket vi kan lära av både österländsk och västerländsk medicin. Förväntansfullt hoppas jag att genom kunskapsutbyte kan alla uppnå en bättre hälsa, bli av med olämplig medicinering och stärka sin motståndskraft mot den yttre miljön. Låt våra liv bli "strömmar av levande vatten". Detta är den ursprungliga visionen för denna Livingwater Project.

Comments


Kungen av örter - en berättelse av ginseng

Cactus_Yunin_edited.png

Recent Posts

bottom of page